Kyrkornas söktjänst

Kyrkornas söktjänst

Kyrkor, län

Stockholms län

- Fristående församlingar
14 stycken församlingar

Adventistsamfundet
3 stycken församlingar

Anglikanska kyrkan
1 stycken församlingar

EFK - Evangeliska frikyrkan
11 stycken församlingar

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige
2 stycken församlingar

Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner
1 stycken församlingar

Evangelisk-Lutherska kyrkan i Sverige
1 stycken församlingar

Frälsningsarmén
10 stycken församlingar

Laestadianerna (Väst)
1 stycken församlingar

Lutherska församlingen
1 stycken församlingar

Lutherska Konkordiekyrkan
1 stycken församlingar

Metodister i Sverige
1 stycken församlingar

Norska kyrkan i Sverige
1 stycken församlingar

Ortodoxa kyrkan (Orientaliska)
10 stycken församlingar

Ortodoxa kyrkan (Östliga / bysantinska)
8 stycken församlingar

Svenska Alliansmissionen
2 stycken församlingar

 

Följ oss på

Kyrksajten är ett redskap för att enkelt hitta kyrka/kyrkor (ex frikyrkor eller samfund), kristna organisationer, kristna företag eller andra leverantörer. Vi har också en offerttjänst, för att du snabbt och lätt ska kunna få ett kostnadsförslag på en tjänst eller produkt som du behöver.


Kyrkinfo Älmhult AB, Box 934, SE-195 05 Arlandastad
Phone: +46 (0)8-591 122 00, E-mail:info@kyrksajten.se