Kyrkornas söktjänst

Kyrkornas söktjänst

Kristna intresseorganisationer

24-7 Prayer:
http://www.24-7prayer.com/sweden/

Attitudemotorclub.com:
http://www.attitudemotorclub.com/

Bikerchurch:
http://www.bikerchurch.nu

Christian Communities in Jerusalem:
http://198.62.75.1/www1/ofm/cic/CICheadq.html

Förbundet för Kristen Enhet:
http://kristenenhet.nu/

Happinesss Motorcyckelklubb:
http://hem1.passagen.se/mefricty/happ.html

Heavens Bikers:
http://www.heavensbikers.nu/

ICCC - Internationella Kristna Handelskammaren:
http://www.se.iccc.net/

Ichtys MCK:
http://hem1.passagen.se/mefricty/ichtys.html

KDGS - Kristna Dansgemenskapen i Sverige:
http://www.sveriges-ksf.se/kdgs/

Kristna Fredsrörelsen:
http://www.krf.se

Kristna föreningen Filippi:
http://www.filippi.nu/

Kvinnor i Svenska Kyrkan:
http://www.kvinnorisvenskakyrkan.se/index2.php

Kyrkans familjerådgivning:
http://www.kyrkansfamiljeradgivning.se

Luthersk Äktenskapsdialog i Sverige:
http://www.aktenskapsdialog.se/

MCK Freedom:
http://www.freedom.nu

OAS-rörelsen:
http://oas.gullmarsdata.se/

Oasrörelsen:
http://www.oas.nu/

Prayer Warriors:
http://www.prayerwarriors.se

PrayFighter:
http://www.prayfighter.se/

Riksförbundet Kristen Fostran:
http://www.kristenfostran.org/

Riksförbundet Kristen Tro och Livsstil, RKTL:
http://www.rktl.se

S:T Olofs pilgrimer:
http://www.svenskakyrkan.se/osby/sanktolofspilgrimer.htm

Sammarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund:
http://www.sst.a.se/

Shalom över Israel:
http://www.shalom.se

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle:
http://www.bilda.nu/LitiumInformation/site/page.asp?page=1

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd:
http://www.skr.org/sek/

Sveriges Kristna Officersförbund:
http://web.telia.com/~u87805075/

Sveriges Kristna Råd:
http://www.skr.org/

Sveriges Nationella Bönenät:
http://www.snb.nu/

The Lutheran World Federation:
http://www.lutheranworld.org/

Tid att be:
http://www.tidattbe.com/tidattbe/index.jsp

VKG - Volvoanställdas Kristna Gemenskap:
http://www.crossnet.se/vkg/

Västkustmingel:
http://www.vestkustmingel.se

Worship, Sweden:
http://www.worshipsweden.org

Tillbaka...

Följ oss på

Kyrksajten är ett redskap för att enkelt hitta kyrka/kyrkor (ex frikyrkor eller samfund), kristna organisationer, kristna företag eller andra leverantörer. Vi har också en offerttjänst, för att du snabbt och lätt ska kunna få ett kostnadsförslag på en tjänst eller produkt som du behöver.


Kyrkinfo Älmhult AB, Box 934, SE-195 05 Arlandastad
Phone: +46 (0)8-591 122 00, E-mail:info@kyrksajten.se